Skip til hoved indholdet

Social- og sundhedsassistentelever

    Hjem Borger Skole og uddannelse Erhvervsuddannelser Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole- og oplæringsperioder på sygehus, i psykiatri og hjemmepleje/plejecentre

Skoleperioderne organiseres i temaer, og i hele uddannelsesforløbet er der en tæt kobling mellem teori og praksis.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent giver dig forudsætninger for at arbejde med sygepleje-, omsorgs- og aktiveringsopgaver på sygehuse, i psykiatrien på institutioner for fysisk og psykisk handicappede og i kommunale og private hjemmeplejeordninger.

Læs om social- og sundhedsassistentelever

Er du under 25 år

For at kunne starte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, skal du enten have gennemført Grundforløb 2, have en social- og sundhedshjælperuddannelse eller tilsvarende.

For at starte på social- og sundhedsassistentuddannelsen skal du ansættes ved Brønderslev Kommune og have en uddannelsesplan.

Det er SOSU-skolen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af din uddannelsesplan.

Er du under 25 år, varer social- og sundhedsassistentuddannelsen 2 år, 9 måneder og 3 uger.

Er du over 25 år

Du skal tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder, at du skal realkompetencevurderes, inden du ansættes som elev ved Brønderslev Kommune. Vurderingen afgør, hvor lang din uddannelse bliver.

Det er SOSU-skolen, der er ansvarlig for, at du bliver realkompetencevurderet og udarbejder af din uddannelsesplan.

På social- og sundhedsassistentuddannelsen kommer du i tre oplæringsophold, som foregår på plejecenter, i hjemmeplejen, i psykiatrien og på sygehus.

Som social- og sundhedsassistentelev opøver du kompetencer på et avanceret niveau, fx skal du selvstændigt og professionelt vurdere behovet for grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver samt udføre disse. Du lærer også at dokumentere problemorienteret og systematisk.

Du kommer blandt andet til at arbejde med sygepleje, omsorg og rehabilitering.

I forhold til sygepleje kommer du til at arbejde med både akutte og planlagte opgaver. Du kommer også til at løse komplekse sygeplejeopgaver indenfor gruppen af både medicinske-, kirurgiske- og terminale patienter.

De komplekse opgaver, der ikke går som forventet, kræver, at du opøver bevidsthed om egne kompetencer og bliver i stand til at arbejde tværfagligt.

Det tværfaglige samarbejde omfatter blandt andet sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedshjælpere, diætister, visitation, læger, sygehuse og distriktspsykiatri.

Uddannelsesplanen er dit og din vejleders fælles redskab i dine oplæringsophold. I uddannelsesplanen er der en beskrivelse af Brønderslev Kommune som praktiksted og praktisk information, der er vigtig for dig som elev.

Uddannelsesplanen indeholder også mål for oplæringen, og den henviser til vores elevportal EduAdm. Her er der skemaer, du skal bruge ved forventningssamtale, vejledning, midtvejsevaluering og slutevaluering.

Du har mange muligheder for at bruge social- og sundhedsassistentuddannelsen i forskellige sammenhænge. Uddannelsen er en generalistuddannelse, der giver en god basis for specialisering i netop det område, der interesserer dig.

I Brønderslev Kommunes Ældreområde er der ansat social- og sundhedsassistenter på plejecentrene og i hjemmeplejen. Der er også mulighed for at blive ansat i Handicap- og Psykiatriområdet.

Der ansættes social- og sundhedsassistenter i dag-, aften- og nattevagter.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Uddannelseskoordinator

Ny Rådhusplads 1
7900 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Jonna Christiansen

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback