Skip til hoved indholdet

Social- og sundhedshjælperelever

    Hjem Borger Skole og uddannelse Erhvervsuddannelser Social- og sundhedshjælperelever

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole- og oplæringsperioder i hjemmeplejen/plejecentre

Skoleperioderne organiseres i temaer, og i hele uddannelsesforløbet er der en tæt kobling mellem teori og praksis.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen giver dig forudsætningerne for at arbejde med elementære sygeplejeopgaver, omsorgsopgaver, aktivering/rehabilitering af ældre samt praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse. Du vil arbejde forebyggende og sundhedsfremmende.

 

Læs om social- og sundhedshjælperelever

Er du under 25 år

For at kunne starte på uddannelsen til social- og sundhedshjælper har du som minimum grundforløb 2, der er målrettet social- og sundhedsuddannelsen.

Der er forskel på, om du skal have både grundforløb 1 og 2. Det afhænger af, hvornår du har afsluttet folkeskolen.

  • Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, starter du på grundforløb 1, som varer 20 uger. Bagefter fortsætter du på grundforløb 2 i 20 uger.
  • Er det mere end et år siden, at du afsluttede folkeskolen, starter du på grundforløb 2, som varer 20 uger.

Du skal have bestået grundforløbet, inklusiv fagene:

  • Dansk på D-niveau
  • Naturfag på E-niveau

Derudover skal du have certifikatfagene:

  • Førstehjælp
  • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på social- og sundhedshjælperuddannelsen skal du ansættes ved Brønderslev Kommune og have en uddannelsesplan.

Det er SOSU-skolen, der er ansvarlig for udarbejdelsen af din uddannelsesplan.

Er du under 25 år, varer social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 år og 2 måneder.

Voksne over 25 år

Du skal tage din uddannelse som erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Det betyder, at du skal realkompetencevurderes, inden du ansættes som elev ved Brønderslev Kommune. Vurderingen afgør, hvor lang din uddannelse bliver.

Det er SOSU-skolen, der er ansvarlig for, at du bliver realkompetencevurderet og udarbejder din uddannelsesplan.

Som social- og sundhedshjælperelev opøver du kompetencer på et avanceret niveau. Det betyder, at du selvstændigt og professionelt kan vurdere og dokumentere behovet for pleje og praktisk hjælp samt udføre hjælpen.

I primærsektoren kommer du blandt andet til at arbejde med rehabilitering, personlig pleje og praktisk hjælp. Opgaverne er både akutte og planlagte.

Den korte indlæggelsestid på sygehusene betyder, at du vil møde komplekse borgerforløb, der kræver bevidsthed om egne kompetencer i forhold til tværfagligt samarbejde.

Uddannelsesplanen er dit og din vejleders fælles redskab i dine oplæringsperioder.

I uddannelsesplanen er der en beskrivelse af Brønderslev Kommune som praktiksted og praktisk information, der er vigtig for dig som elev.

Uddannelsesplanen indeholder også mål for oplæringen, og den henviser til vores elevportal EduAdm. Her er der skemaer, du skal bruge ved forventningssamtale, vejledning, midtvejsevaluering og slutevaluering.

Der er generelt jobmuligheder i kommunernes hjemmepleje og på plejecentre. Der er også jobmuligheder på det private arbejdsmarked indenfor pleje, omsorg og praktisk bistand.

I Brønderslev Kommunes Ældreområde er der ansat social- og sundhedshjælpere på plejecentrene og i hjemmeplejen, som ansættes i dag-, aften- og nattevagter.

Brønderslev Kommune ansætter løbende social– og sundhedshjælperelever.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Uddannelseskoordinator

Ny Rådhusplads 1
7900 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Skriv sikkert til os (MitID)

Jonna Christiansen

Konsulent

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback