Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familie, børn og unge Børnepasning 0-6 år Kvalitet i Dagtilbud

Dagtilbud af høj kvalitet kan have en afgørende betydning for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

På dagtilbudsområdet 0-6 år i Brønderslev Kommune har vi fokus på, at tilbyde læringsmiljøer af høj kvalitet til alle børn. Derfor arbejder vi hver dag for at sikre, at alle børn trives, lærer, udvikles og dannes i dagtilbud af høj kvalitet. Herunder kan du læse om de værktøjer, tilgange og tiltag vi anvender i arbejdet med kvalitet.

 

Kvalitet i dagtilbud

På skole- og dagtilbudsområdet arbejder vi ud fra et fælles kommunalt børnesyn, som danner grundlag for al pædagogisk praksis. 

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab. 

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

  • For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag
  • Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik – og så har vi som voksne ansvaret
  • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i kontakten med barnet

I Brønderslev Kommune er der fokus på at alle børn bliver tilbudt et læringsmiljø der bedst muligt tilgodeser det enkelte barns behov. Heri indgår en hensigt om at fordele børn i udsatte positioner, fx børn med sproglige og/eller sociale vanskeligheder, i det dagtilbud der kan imødekomme disse vanskeligheder.

Hvis et barn har særlige pædagogiske eller sociale behov, som på baggrund af en faglig vurdering fra Sundhedsplejen, Dagplejen eller områdeleder medfører et behov for et bestemt dagtilbud, kan der tildeles en plusplads til barnet. Barnets forældre har også mulighed for at tilkendegive ønske om, at barnet skal tilbydes en plusplads. Plusplads dækker over en reserveret plads i et dagtilbud, der er vurderet at kunne imødekomme bestemte behov, som barnet måtte have. 

Hvis forældrene har ønsket en plusplads, og der ikke ligger en indstilling herom fra Sundhedspleje eller Dagpleje, er det områdelederen der tager stilling til, om barnet kvalificerer sig til at blive tilbudt en plusplads og i hvilket dagtilbud pluspladsen tilbydes.

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læreplanen er et dynamisk dokument, som både beskriver den fælleskommunale tilgang til det pædagogiske arbejde samt kort beskriver det enkelte dagtilbuds pædagogiske overvejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde. 

Læreplanen for det enkelte dagtilbud kan findes her:

Brønderslev Kommune udarbejder hvert andet år kvalitetsrapport på Dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten giver et overordnet billede af status på det pædagogiske arbejde i kommunens dagtilbud. Samtidig er kvalitetsrapporten afsættet for politisk vedtagne indsatser og fokusområder på 0-6 års området.

 

 

Rammebeskrivelsen for tilsyn henvender sig til alle, der har interesse i at læse om, hvordan det pædagogiske tilsyn udføres i Brønderslev Kommune, (slet herfra) herunder borgere, samarbejdspartnere, politikere, ledere og medarbejdere på området.
I Brønderslev Kommune er der pr. 1. august 2021 etableret en uvildig tilsynsenhed, Team Kvalitet og Tilsyn, som skal varetage det pædagogiske tilsyn på det samlede dagtilbudsområde 0-6 år.

Tilsynsenheden er organiseret under Sekretariat for Børn og Kultur i Børne- og Kulturforvaltningen. Denne organisering er valgt for at sikre uvildighed og “fremmedblik” i det pædagogiske tilsyn, idet tilsynskonsulenterne i Team Kvalitet og Tilsyn ikke indgår i yderligere samarbejde med, eller har et særligt ansvar i dagtilbuddene, end opgaverne i tilsynsøjemed.

Brønderslev kommune arbejder med tilsyn på dagtilbudsområdet således:

Tilsynsrapporter for det enkelte dagtilbud kan læses på dagtilbuddets egne hjemmesider.

Læs mere Dagtilbud i Vest (nyt vindue)
Læs mere Dagtilbud i Øst (nyt vindue)
Læs mere Dagplejen (nyt vindue)

Læs også om:

Kontakt

Kontakt os
Kvalitet i Dagtilbud - Børn og Kultur

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Vibeke Post Madsen

Direktør

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback