Skip til hoved indholdet

Underretning

  Hjem Borger Familie, børn og unge Hjælp til børn og unge Underretning

Har du mistanke om, at et barn eller en ung mistrives? Er du bekymret for et barn eller en ung og dets familie? Underret kommunen, så barnet eller den unge kan få hjælp

Er du bekymret for et barn eller en ung i Brønderslev Kommune, skal du underrette os. Din underretning kan være med til at sikre, at barnet/den unge og familien får tilbudt hjælp. Du skal sende din underretning til os via et af de tre links her på siden. Du kan vælge at gøre det som fagperson eller som privat person. Som privatperson, kan du vælge at være anonym.

Når du underretter, skal du gerne være så konkret som muligt. Hvad har du set og hørt?

Du skal være opmærksom på, at hvis du oplyser dit navn, adresse, mail-adresse eller lignende i din underretning, vil denne oplysning kunne blive tilgængelig for sagens parter. Sagens parter er typisk barnets forældre, og barnet eller den unge over 10 år.

Brønderslev Kommunes Beredskabsplan for sager der vedrører overgreb, kan du finde længere nede på siden.

Læs om underretning

Når vi modtager din underretning, kontakter vi barnets forældre.

Måske tilbyder vi familien råd og vejledning og afslutter sagen derefter.
Andre gange må vi undersøge barnets eller den unges forhold nærmere. Til det laver vi en afdækning eller udarbejder vi en børnefaglig undersøgelse.

Som privat underetter vil du kun meget sjældent blive involveret i det videre forløb. Du kan heller ikke kræve at få oplyst, hvilke initiativer der sættes i gang i forhold til barnet/den unge eller familien.

Du er ikke part i sagen, men vil modtage en kvittering for underretningen inden for seks arbejdsdage.

Underretter du som fagperson, har du udover at modtage en kvittering mulighed for at få en tilbagemelding på, om din underretning har medført, at der sættes initiativer i gang i forhold til barnet/den unge eller familien.

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Brønderslev Kommune

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

 • gøre det digitalt
 • udfylde en blanket
 • skrive et brev eller en e-mail
 • ringe
 • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Ønsker du at underrette anonymt, skal du være opmærksom på følgende:
 • Du må ikke oplyse dit navn
 • Vi må ikke kunne se, hvilket nummer du ringer fra
Hvis vi kender dit navn eller kan se dit telefonnummer, kan underretningen ikke betragtes som anonym.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Brønderslev Kommune

Registrering og behandling af personoplysninger

Familieafdelingen og UngeCentret registrerer og behandler de modtagne personoplysninger. Vi arbejder med dine oplysninger i medfør af Barnets Lov, Serviceloven, Databeskyttelsesloven samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).
Familieafdelingen og UngeCentret sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Familieafdelingen/UngeCentret ikke længere adgang til dem.

Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Familieafdelingen/UngeCentret har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Familieafdelingen og UngeCentret er underlagt Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Familieafdelingens eller UngeCentrets behandling af dine personoplysninger.
På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Brønderslev Kommunes databeskyttelsesrådgiver:
Mikkel Mose Baltsersen
Sekretariatet
Ny Rådhus Plads 1
9700 Brønderslev
Mail: dpo@99454545.dk
Tlf. 99455455

På Borger.dk kan du læse mere om underretninger og lovgivning.

I nogle tilfælde er der behov for akut hjælp til et barn eller en ung. I de tilfælde har du mulighed for at kontakte bagvagten i kommunens åbningstid.

Åbningstiderne er:

Mandag til onsdag fra 8.00 til 15.00
Torsdag fra 8.00 til 17.00
Fredag fra 8.00 til 14.00

Hvis barnet er mellem 0 og 14 år skal du kontakte Familieafdelingen, som er delt i to distrikter:

 • Varige Spor Vest på telefon 2320 0095
  Dækker Skoledistrikterne Børnderslev Nord & Brønderslev Syd

 • Varige Spor Øst på telefon 2441 9557
  Dækker skoledistrikterne Hjallerup og Dronninglund

Hvis det er en ung mellem 15 og 17 år skal du kontakte Ungecentret

 • Ungecentret telefon 9945 4705

Uden for kommunens åbningstid skal du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

 

Læs mere om

Kontakt

Kontakt os
Familieafdelingen og Ungecentret

Hvis I allerede er tilknyttet en Børne- og ungerådgiver, kan du kontakte jeres Børne- og ungerådgiver direkte via mail eller telefonnummer.

Der er også mulighed for at kontakte Familieafdelingens og UngeCentrets sekretariater.

Ved akut brug for hjælp udenfor kommunens åbningstid, kan du kontakte Nordjyllands Politi på telefon 114.

Familieafdelingen
Hvis barnet er mellem 0 og 14 år.

Tlf.: 9945 4527

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

UngeCentret
Hvis den unge er mellem 15 og 17 år.

Tlf.:  9945 4705

Åbningstider
Mandag - onsdag 8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback