Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Skole og uddannelse 0. – 10. klasse Indskriv til skolestart

De fleste børn starter i børnehaveklasse det år, hvor de fylder seks år. Der er 10 års undervisningspligt i Danmark

Du skal indskrive dit barn til børnehaveklasse digitalt. 

Indskrivning til august 2023 er afsluttet. 

Er du tilflytter eller flytter indenfor kommunen og skal have dit barn indskrevet i skole efter skoleindskrivningen, skal du kontakte den aktuelle skole for at aftale skolestart, tildeling af klasse mv.

Skal du søge om skoleudsættelse til dit barn, skal du gøre det senest den 15. januar det år, barnet fylder 6 år.

Læs om skoleindskrivning

Som udgangspunkt skal dit/jeres barn starte i skole det år han/hun fylder seks år.

Indskrivning til kommende skoleår åbner medio oktober.

Når du indskriver dit barn til skole, skal du huske at udmelde dit barn fra børnehaven, og evt. indmelde til SFO, dette foregår via den digitale pladsanvisning.

Forældre skal være eninge om barnets skolegang. Indskrivning skal foretages digitalt.

 

Fra april 2023 tilbydes kommende skolebørn en plads i en førskolegruppe frem til august det år, hvor de skal starte i skole. Som udgangspunkt optages børn i førskolegruppe på den distriktsskole, som de skal fortsætte deres skolegang på fra august. 

Kommunens mindste skoler – Flauenskjold, Asaa og Thise - er undtaget indtil der i disse byer viser sig et stabilt børnetal over 41 børn. I disse områder etableres i stedet et udvidet samarbejde mellem børnehave og SFO med henblik på at forberede børnene bedst muligt på overgangen til skole. 

Vores mål er at sikre et sammenhængende børneliv, for børn som starter i dagtilbud og fortsætter i førskolegruppe frem mod skolestart det år, hvor de starter i skole. Med etablering af førskolegrupper understøtter vi børnenes overgang til fra dagtilbud til skole ved hjælp af læringsstier og læringsmiljøer i en genkendelig struktur, som rummer kontinuitet og positiv forandring, der styrker børnenes skolestart (jf. Dagtilbudslovens formålsparagraf). 

Du kan læse mere om førskolegrupper i folderen

Sen start

Hvis I som forældre er i tvivl om, hvorvidt jeres barn er modent nok og klar til at starte i skole, kan I rådføre jer med børnehave, skole og eventuelt PPR. Såfremt I vurderer, at jeres barns skolestart med fordel bør udsættes, skal I ansøge skoledistriktslederen i jeres distrikt om dette senest den 15. januar det år, jeres barn fylder 6 år.
Ansøgning skal indsendes digitalt.

Tidlig start

Hvis skole og forældre sammen vurderer, at barnet er modent og kan følge en skoleundervisning, kan der gives dispensation til, at barnet kan begynde i skole tidligere end normalt. Barnet kan tidligst begynde i skole i det kalenderår, hvor han/hun fylder fem år inden 1. oktober. Ansøgning skal laves i samarbejde med børnehaven.

Kriterier for skoleudsættelse

Generelt set ønskes der en større og tidligere dialog mellem børnehave og skole med afsæt i en faglig vurdering af det enkelte barn. Hvis barnet skal skoleudsættes, vurderes dette derfor ud fra følgende kriterier:

  1. Hvis der søges om en skoleudsættelse, skal det bero på en helhedsvurdering af barnet.
  2. Hvis barnet får et tilbud om et specialtilbud, betyder dette, at der ikke samtidig kan gives tilsagn om skoleudsættelse.
  3. Hvis der søges om skoleudsættelse, skal der vedlægges udtalelse fra børnehaven. Hvis barnet er kendt i PPR, kan det være relevant at bede om en vurdering i PPR via sparring eller allerede tilgængeligt materiale. Evt. andre relevante fagpersoners vurdering kan ligeledes inddrages.
  4. Hvis barnet er præmature gives der ikke automatisk skoleudsættelse, da dette beror på en helhedsvurdering af barnet.

Skolerne i kommunen hører til hvert deres skoledistrikt. Jeres bopæls adresse bestemmer, hvilket skoledistrikt I hører til, og altså hvilken skole jeres barn vil blive tilbudt en plads på.

Der er frit skolevalg, og det betyder, at hvis I ikke ønsker, at jeres barn skal gå på folkeskolen i dit skoledistrikt, kan I vælge at indskrive jeres barn i en folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt eller i en anden kommune, så længe der er plads i klassen.

I tilfælde af, at man ikke kan imødekomme ansøgninger til andet skoledistrikt, sker tildeling efter følgende kriterier:

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre
  • Nærboende går forud for fjernereboende
  • Lodtrækning i det omfang, de objektive hensyn ikke fører til en prioritetsordning

Ved brug af frit skolevalg, skal forældrene selv stå for eventuel transportudgift til og fra skole.

Er du i tvivl om, hvilket skoledistrikt I tilhører, har du mulighed for selv at gå ind og fremsøge jeres distrikt ud fra bopælsadresse.

Du skal benytte nedenstående link:

Det er obligatorisk for alle børn at gå i børnehaveklase.
Undervisningen foregår især gennem leg og lignende aktiviteter.

Det er især pædagogisk uddannede børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for en del af undervisningen.

Dele af undervisningen i børnehaveklassen kan foregå sammen med 1. og 2. klasse, så klasserne har fælles timer. På mindre skoler kan al undervisning for de tre årgange være fælles.

Den ugentlige undervisningstid er på 30 timer.

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Skoleområdet - Børn og Kultur

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 5078

Skriv sikkert til os (MitID)
Skriv sikkert til os (Erhverv)

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider - lukket i juli

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback