Skip til hoved indholdet

Kvalitet i Folkeskolen

    Hjem Borger Skole og uddannelse 0. – 10. klasse Kvalitet i Folkeskolen

Læringsmiljøer af høj kvalitet kan have en afgørende betydning for børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Der arbejdes med forskellige målsætninger og indsatser i Brønderslev Kommunes folkeskoler

Her beskrives blandt andet hvilke kvalitetsstandarder vi arbejder ud fra i Brønderslev Kommunes folkeskole.

Kvalitet i Folkeskolen

På skole- og dagtilbudsområdet arbejder vi ud fra et fælles kommunalt børnesyn, som danner grundlag for al pædagogisk praksis. 

Det enkelte barn er ligeværdigt, unikt og indeholder masser af ressourcer og udviklingspotentialer. Barnet udvikler sig og lærer gennem relationer til andre – såvel børn som voksne i et forpligtende fællesskab. 

Barnet skal forstås ud fra de sammenhænge, det indgår i og ud fra de betingelser det har for at handle. Barnets adfærd kan derfor ikke ses løsrevet fra de voksnes praksis og slet ikke løsrevet fra de rammer og regler de voksne sætter op for børnenes liv med hinanden.

  • For at forstå barnet, skal vi voksne undersøge barnets baggrund og hverdag
  • Barnet er aldrig et problem, men det kan være en del af en problematik – og så har vi som voksne ansvaret
  • Barnets trivsel og udvikling påvirkes af hvilken tilgang og sprog, vi voksne anvender i kontakten med barnet

Læs om mange af de overordnede regler i skolevæsenet. F.eks. kan du læse om, hvordan skolebestyrelser er sammensat og hvordan man kan vælge mellem skolerne.

Styrelsesvedtægten er sidst revideret og godkendt af byrådet den 20. december 2017, og tilrettet i Børne- og Skoleudvalget 2019.
Det informeres om, at bilag til styrelsesvedtægten er ved at blive revideret.

 

De skolepolitiske mål i Brønderslev Kommune er indskrevet i skoleområdets kvalitetsrapport.

Den seneste kvalitetsrapport ser tilbage på skoleåret 2018-2019. Formålet med kvalitetsrapporten er at give Byrådet et indtryk af, hvordan skoleåret har udformet sig. Du kan blandt andet læse om, hvordan skolerne i Brønderslev Kommune klarer sig i forhold til nogle af de mål, der er i skolereformen.

Den seneste kvalitetsrapport blev den 3. marts 2020 behandlet i Børne- og Skoleudvalget og 1. april 2020 godkendt af Brønderslev Byråd.

Fra skoleåret 2022-23 blev kvalitetsrapporten afløst af skoleudviklingssamtaler som evalueringsværktøj for kommunalbestyrelsen. 


 

 

I forbindelse med indføring af skolereformen arbejdes med "den åben skole".

Som led i arbejdet med at implementere disse elementer, er samarbejdet med eksterne parter vigtigt. Der findes allerede en del samarbejdspartnere, som via pjecer, kataloger og hjemmesider samarbejder med skolerne i Brønderslev Kommune.

Læs også:

Kontakt

Kontakt os
Dagtilbuds- og skoleområdet

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

Kristine Vita Fooken Jensen

Chef

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Skriv sikkert, hvis du deler følsomme
eller fortrolige oplysninger.

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Kontaktcenter - Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 15.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Dronninglund Rådhus

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

 

Åbningstider

Mandag - onsdag 8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag 8.00 - 13.30
 
Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback