Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Aktindsigt, svar- og sagsbehandlingsfrister Svar- og sagsbehandlingsfrister

Når du henvender dig til kommunen, er der svar- og sagsbehandlingsfrister. Fristerne afhænger af indholdet i din henvendelse

Svarfrist
Når vi har modtaget en henvendelse fra dig, svarer vi inden 8 arbejdsdage. Du får enten et endeligt svar på din henvendelse eller en kvittering for, at vi har modtaget din henvendelse. I kvitteringen bliver du orienteret om sagens videre forløb, hvem der er sagsbehandler, og hvornår vi forventer, at den er færdigbehandlet, hvis det er muligt at oplyse dette.

Sagsbehandlingsfrist
Når vi behandler din ansøgning, er der ting, vi skal afklare eller forskellige former for dokumentation, som vi skal indhente, inden vi kan træffe en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne afhænger derfor af, hvilken støtte eller hjælp du søger om og indikerer, hvor lang tid der maksimalt kan gå, inden du modtager en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget din ansøgning, til vi senest skal have truffet en afgørelse.

Kan vi ikke overholde fristen i en konkret sag, får du skriftlig besked om, hvornår du kan forvente svar.

Hvis du er berettiget til en indsats, kan der gå yderligere et stykke tid, fra du modtager afgørelsen til indsatsen igangsættes.

Sagsbehandlingsfrister for ældre og hjælpemidler (voksne)

Aflastning/afløsning i hjemmet
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Aflastning/afløsning ved midlertidigt ophold fra hjemmet
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Akut aflastning/afløsning ved midlertidigt ophold fra hjemmet
Serviceloven § 84 Afløsning eller aflastning til pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Boligindretning, mindre
Serviceloven § 116.1 Boligindretning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 8 uger

Boligindretning, større
Serviceloven § 116.1 Boligindretning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 9 mdr.

Forbrugsgoder
Serviceloven § 113 Forbrugsgode
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 8 uger og ved større forbrugsgoder 0 - 3 mdr.

Hjælpemidler, genbrug
Serviceloven § 112 Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 8 uger

Hjælpemidler, kropsbårne
Serviceloven § 112 Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 8 uger

Midlertidige hjælpemidler
Serviceloven § 113b Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 3 hverdage

Nødkald
Serviceloven § 112  Støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat funktionsevne
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Fribefordring
Sundhedsloven § 170 Befordring til og fra alment praktiserende læge
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 uger

Handicapkørsel
Lov om trafikselskaber § 11
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 uger

Individuel befordring
Serviceloven § 117 Støtte til individuel befordring
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger 

Orlov til pasning
Serviceloven § 118 Orlov til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Pasning af terminale borgere
Serviceloven § 119 Plejevederlag
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Sygeplejeartikler o.lign. til terminale borgere
Serviceloven § 122 Sygeplejeartikler og lign.
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Plejebolig
Almenboligloven § 5.2 Plejebolig og Serviceloven § 192 Plejehjem og beskyttede boliger
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 uger

Ældrebolig
Almenboligloven § 5 Ældrebolig
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 uger

Levering af mad
Serviceloven § 83.3 Madservice
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 3 hverdage

Personlig pleje, dagligt
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 5 hverdage

Personlig pleje, ugentligt
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje
Sagsbehandlingsfrist: Straks i akutte situationer ellers 0 - 5 hverdage

Praktisk hjælp
Serviceloven § 83.2 Praktisk hjælp
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Rehabilitering, hjemmepleje
Serviceloven § 83a Rehabilitering – Hjemmepleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Rehabilitering, træning
Serviceloven § 83a Rehabilitering – Træning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Støtte og vejledning
Serviceloven § 83.1 Personlig pleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 uger

Støtte til køb af bil
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6mdr.

Støtte til køb af bil, reparation og udskiftning
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Støtte til køb af bil med krav fra kørekortsmyndighederne
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 3 mdr.

Støtte til køb af bil uden krav fra kørekortsmyndighederne
Serviceloven § 114 Handicapbil
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 mdr.

Sygepleje
Sundhedsloven § 138 Hjemmesygepleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 1 uge

Tandpleje
Sundhedsloven §§ 131 og 132 Omsorgstandpleje
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 6 uger

Genoptræning
Serviceloven § 86.1 Genoptræning - Målrettet og tidsafgrænset indsats
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 5 hverdage

Genoptræningshjælpemidler
Sundhedsloven § 140 Genoptræning
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 4 hverdage

Vedligeholdende træning
Serviceloven § 86.2 Vedligeholdelsestræning - Målrettet træning for at forhindre funktionstab
Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger 

Sagsbehandlingsfrister for det specialiserede område (voksne)

Aktivitets- og samværstilbud
Serviceloven § 104
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Beskyttet beskæftigelse
Serviceloven § 103
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Borgerstyret Personlig Assistance
Serviceloven §§ 95 og 96
Sagsbehandlingsfrist: 12 uger

Botilbud til midlertidigt ophold
Serviceloven § 107
Sagsbehandlingsfrist: 16 uger

Forsorgshjem
Serviceloven § 110 Forsorgshjem/Herberg
Sagsbehandlingsfrist: Straks

Længerevarende botilbud
Serviceloven § 108
Sagsbehandlingsfrist: 16 uger

Længerevarende botilbud 105/85
Almenboligloven § 105 og Serviceloven § 85
Sagsbehandlingsfrist: 16 uger

Merudgifter
Serviceloven § 100
Sagsbehandlingsfrist: 12 uger

Ledsageordning
Serviceloven § 97
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Kontaktperson for døvblinde
Serviceloven § 98
Sagsbehandlingsfrist: 8 uger

Støtte- og kontaktperson
Serviceloven § 99
Sagsbehandlingsfrist: ?

Alkoholbehandling
Sundhedsloven § 141
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Misbrugsbehandling
Sundhedsloven § 142
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Social behandling af stofmisbrug for voksne borgere
Serviceloven § 101
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Substitutionsbehandling
Serviceloven § 101
Sagsbehandlingsfrist: 2 uger

Socialpædagogisk støtte
Serviceloven § 85
Sagsbehandlingsfrist: 5 uger

Sagsbehandlingsfrister for boligstøtte, pension og økonomisk friplads

Beboerindskudslån
Lov om individuel boligstøtte §54 - §57

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Helbredstillæg
Lov om social pension §14, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §18

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Udvidet helbredstillæg
Lov om social pension §14 stk. 4.  lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §18 stk. 4

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Personlige tillæg
Lov om social pension §14, stk. 1.. , lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension §17, stk. 2

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Dagtilbudsloven § 43 og § 43a.

Sagsbehandlingsfrist: 0 - 2 uger

Læs også om...

Kontakt

Kontakt os
Visitationen

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Skriv sikkert til os (MitID)

Visitationen - Ældre og Hjælpemidler

Tlf.: 99454420

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 9.00 og 10.00 - 14.00
Fredag 8.00 - 9.00 og 10.00 - 13.30

Visitationen - Det Specialiserede Område

Tlf.: 9945 4421

Telefontider
Mandag - fredag 8.00 - 14.00

Hjælp til selvbetjening

Tlf.: 7020 0000

Den Digitale Hotline kan hjælpe med generel
information og vejledning i brugen af
selvbetjeningsløsninger.

Det kan vi ikke hjælpe med
Den Digitale Hotline  har ikke adgang til din
konkrete sag og kan derfor ikke foretage
direkte sagsbehandling.

Telefontider
Mandag - torsdag 8.00 - 20.00
Fredag 8.00 - 16.00
Søndag 16.00 - 20.00

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback